Woningwell Vastgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Woningwell is een onderneming met als doelstelling verhuuraanbod te marketen en een goede match in huur en verhuur van vastgoed te bewerkstelligen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Uw naam bijvoorbeeld. Of uw telefoonnummer of e-mailadres. Met de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving

Gebruik van persoonsgegevens

Woningwell Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

Zo verwerken wij uw cv, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert

Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u op onze website gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u zelf invult in een open veld
 • Samenstelling huishouden
 • Gegevens om uw financiële draagkracht ten behoeve van een passende huurwoning te kunnen bepalen
 • Cv m.b.t. sollicitaties
 • Motivatiebrieven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Passend woningaanbod te bieden.
 • Om uw sollicitatie te verwerken.
 • Om telefonisch of via e-mail uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woningwell.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Woningwell Vastgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Beveiligen en bewaren 

 • Woningwell bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 • Woningwell Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@woningwell.nl

Delen van persoonsgegevens met derden 

 • Woningwell Vastgoed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Nimmer delen of verkopen wij klantgegevens aan derde partijen voor reclamedoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 • Woningwell Vastgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen of opmerkingen:

 • Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Contactgegevens voor opmerkingen of suggesties m.b.t. gegevensbescherming privacy@woningwell.nl.

Klachten

 • Ook als u een klacht heeft dan zullen wij samen met u een goede oplossing zoeken. Mocht u klachten over de verwerking van persoonsgegevens hebben en wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningwell Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@woningwell.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.