Energielabel voor utiliteitsgebouwen

 

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen.

Het energielabel is verplicht voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Voor  sommige gebouwen is een energielabel niet nodig, zoals kerken en moskeeën.

Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt de zakelijke markt rond de introductie van het Energielabel in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de pagina Wetten en regels gebouwen vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen.

 

Verplichting bij transactiemoment

Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de verplichting om bij een transactiemoment een energielabel te hebben. Een transactiemoment is een oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw. In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.

U kunt het label aanvragen via een energieadviseur met een BRL9500-certificaat. Alleen zij mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven.

Aanvragen energielabel

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. U schakelt zelf een energieadviseur in. Deze moet gecertificeerd zijn volgens BRL 9500. De energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Deze opname kan op twee manieren: volgens de basismethodiek voor bestaande bouw (klasse A t/m G) en de detailmethodiek voor zeer energiezuinige gebouwen (klasse A t/m A++++). Meer informatie hierover vindt u in de kennisbank van www.isso.nl als u zoekt op energielabel en op het EPA Adviesplatform.

Na de registratie door de energieadviseur ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel. De adviseur laat het energielabel registreren.
Via Qbis kunt u een adviseur vinden die uw aanvraag in behandeling neemt.

Voor welke utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht?

Het gaat om gebouwen voor utiliteit:

  • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek)
  • publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • onderwijs
  • horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden
  • verkoop, zoals supermarkten, winkels, showrooms van garages
Meer informatie, voorbeelden en uitzonderingen kunt u vinden in de FAQ Welke gebouwen (delen) zijn energielabelplichtig (pdf) onder de downloads.

Zichtbaar ophangen energielabel

Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang.

Deze verplichting geldt ook voor andere publieke gebouwen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabel beschikbaar is door de verkoop of verhuur van het gebouw. Bij winkels hangt u het label in de winkel, bij een winkelcentrum hangt u het label bij de ingang van het gebouw.

Het gaat om gebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel). De regel geldt ook als de overheid een ruimte huurt, groter dan 250 m², in een particulier gebouw. Of als een particulier een ruimte huurt van de overheid waar vaak publiek komt, bijvoorbeeld een sportschool.

In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

 

Bron: Rijksoverheid en RVO